รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347699   เอกัตศึกษา   2 ( 0 - 0 - 8 )   -  
รายละเอียด ปัญหาวิจัยในด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ